I samband med:

(Skapa konto, hantera beställningar, skicka orderstatus, skicka påminnese för övergivna varukorgar, nyhetsbrev, meddela vinnare i onlinetävlingar, analysera köpbeteende för att kunna erbjuda personliga erbjudanden.)

kommer vi behöva spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och mailadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna förmeddla vår bästa service till dig som kund.
 
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har rätt att när som helst kontakta oss för att bli bortplockad från vårt register. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos guldkroppen.se eller tills att du inte erhållit ett nyhetsbrev eller handlat hos oss på två år.

Under "MITT KONTO --> Personlig information" kan du begära ut de personliga uppgifter vi har lagrat om dig. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår underleverantör och betalningspartner. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.


Personuppgiftsansvarig är Martti Kivioja, martti@guldkroppen.se, Finix Invest AB, org.nr: 559156-9867. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på admin@guldkroppen.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@guldkroppen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.